Gezinshuis Talenten van de toekomst                                                                  

 

Ouder- en puberluisteraar


Soms lukt het opvoeden even niet. Welke reden hier ook aan ten grondslag ligt, is een interessant gegeven om dit samen te onderzoeken. Welke rol hebben ouders, vader of moeder en welke rol heeft het kind in dit spannende proces. Samen onderzoeken we hoe de gewenste rollen weer ingenomen w orden. Door te luisteren naar de ouders en het kind komt de gewenste gemeenschappelijkheid snel op tafel. Door  gezamenlijke acties af te spreken en hier afspraken over te maken krijgen ouders en kinderen weer de regie over hun eigen familieleven zonder inmenging van organisaties. Ik heb ervaring van 25 jaar werken met zwerfjongeren, tien jaar met pleegkinderen en vijf jaar met gezinshuiskinderen.

 

Zowel: ouders, pleegouders, als gezinshuisouders kunnen gebruik maken van mijn dienst.  

 

Mijn werkwijze is luisteren naar de partijen, iedereen heeft zijn eigen verhaal, en betrokkenen weer een eigen rol geven in het gezinsproces. Dit vanuit een heldere, sympathieke, duidelijke en transparante manier. Wil je meer weten over de werkwijze twijfel niet en zoek contact: Anneke Veenstra – 0623101337 – ook kun je het contactformulier invullen op de site.