Uitstroom 18+

Op weg naar zelfstandigheid kunnen wij de jongere en het netwerk 3 verschillende manieren van ondersteuning bieden:

1. Interne zelfstandigheidstraining
De jongere wordt geplaatst in een van de zes interne appartementen van de boerderij, het appartement bestaat uit een woongedeelte, keuken, slaapkamer, douche en toilet. De jongere kan in alle facetten naar de zelfstandigheid oefenen in het appartement. Hij zal minder deelnemen aan gezamenlijke activiteiten en meer voor zichzelf leren zorgen. Hierbij denkend aan zelfstandig opstaan, eten, drinken en uiterlijke verzorging. Tevens zal hij de verantwoordelijkheid nemen voor de zogenaamde 9 leefgebieden.

2. Coaching jongere en het netwerk op 9 leefgebieden
Op 17 jarige leeftijd organiseren we met de ouders ( + belangrijke anderen) en het kind 8 bijeenkomsten aan de keukentafel. Het doel is dat we samen met de ouders en het kind gaan kijken hoe zelfstandig het kind is op negen leefgebieden. We inventariseren welke vaardigheden goed gaan wat goed gaat laten we met rust, wat nog niet zo goed gaat wordt aangeleerd in een periode van een jaar. Waar leefgebieden in de toekomst ondersteuning nodig hebben kijken we of er door de ouders of familie ondersteund kan worden.

Daarna wordt er pas gekeken of er ondersteuning nodig is door de gezinshuisouders of professionals. Wanneer ouders leren om hun kind te ondersteunen op een leefgebied dan komen ouders in hun kracht te staan. Ze ervaren het als positief om hun kind gericht te kunnen ondersteunen.

3. Ambulante begeleiding
Wanneer de jongere zelfstandig gaat wonen begeleiden wij hem in het vinden van woonruimte en ontvangt hij ambulante begeleiding van de gezinshuisouders. De ambulante begeleiding kan bestaan uit wekelijkse coaching van de jongere op 9 leefgebieden. Indien afgesproken coachen wij ook het systeem tot het zelfstandig functioneren van het kind en de ouders. Dit altijd in overleg met de zorgaanbieder.

Gezinshuis Talenten van de toekomst

Hoofdstraat 59
9528 PC Buinen
T: +31623101337 / +31622469544
E: info@gezinshuistalentenvandetoekomst.nl
KVK: 61241679
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram