Wat is een gezinshuis

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij maximaal 5 gezinshuiskinderen tussen de 0 en 23 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per dag en 7 dagen per week verzorging, opvoeding en begeleiding.

In gezinshuizen krijgen jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding, met eventueel een externe behandeling. Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen een pleeggezin en leefgroep in. Het verschil met pleegzorg is dat er in een gezinshuis sprake is van een professionele betaalde opvoeder. Deze opvoeder is er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten werken. Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jeugdige de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding en het accent op het gewone leven.

Gezinshuis Talenten van de toekomst

Hoofdstraat 59
9528 PC Buinen
T: +31623101337 / +31622469544
E: info@gezinshuistalentenvandetoekomst.nl
KVK: 61241679
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram